YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

YÖNETİM KURULU

Zehra GÖÇMEN BAYKARA (Başkan)

Ayişe KARADAĞ (Üye)

Sevil GÜLER DEMİR (Sekreter)

Aysel ÖREN HİN (Başkan Yardımcısı)

Durucan AYDIN (Üye)

Derya KARAKAYA (Sayman)

Sercan KARADAĞ (Üye)