{val}

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

https://shgm.saglik.gov.tr/TR-95593/gazi-universitesi-saglik-bilimleri-fakultesi-stoma-ve-yara-bakim-hemsireligi-sertifikali-egitim-programi.html#