Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği (YOİHD) 2008 yılında Ankara'da kurulmuştur.

YOİHD'in amacı; yara, ostomi, inkontinans sorunu olan bireylere bakım veren hemşireleri desteklemek ve geliştirmektir.

YOİHD ayrıca toplumda yara, ostomi, inkontinans bakımına ihtiyaç duyan bireylere yönelik eğitim vermekte, basınç yaralanmalarını önlemek amacıyla farkındalık çalışmaları yapmakta, ostomili bireyleri desteklemek amacıyla faaliyetler gerçekleştirmektedir.

YOİHD ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak çalışmalarını sürdürmektedir.