OSTOMİ İNKONTİNANS HEMŞİRELERİ DERNEĞİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN WEB SİTE AYDINLATMA METNİ

Kişisel Veri Talep Etme Amacımız

Siz değerli üyelerimiz tarafından web sitemize erişim esnasında bazı menülerde işlem yapılabilmesi için tarafınızdan bir takım kişisel verilerinizi sisteme girmeniz istenmektedir.

Bu kapsamda tarafınızdan istediğimiz kişisel veriler şunlardır:

Aidat Ödeme Bölümü için: Adınız, Soyadınız, telefon numaranız, e-posta adresiniz, ödeme aracı kartın sahibinin adı, soyadı, kart numarası, güvenlik kodu (ay ve yıl olarak), ödeme tutarınız, ödemeyle ilgili mesajınız

Üyelik Başvurusu için: Adınız, Soyadınız, TC kimlik numaranız, telefon numaranız, adresiniz, e-posta adresiniz, öğrenim bilgileriniz (diploma), mesleğinizi icra ettiğiniz kurum

Kişisel Verilerinizin Korunma Esasları ve Paylaşılma Sınırları

Tarafınızdan talep edilen sınırlı sayıdaki kişisel veriler, Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi (108 Sayılı Avrupa Konseyi Sözleşmesi), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. Maddesi, Anayasa’nın 20. Maddesi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri ile veri koruma politikamız çerçevesinde kullanılacak, korunacak ve işlenmesi gereken sebeplerin ortadan kalkması halinde silinecektir. Bu verilerin sizden talep edilme amacı, Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca üyelik işlemlerinizi yürütebilmek ve Derneğimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmektir.

Edindiğimiz kişisel verilerinizin iletilmesi yönünde kamu kurumlarından, adli mercilerden ve diğer resmi makamlardan gelen talepler;

·         Talebin 108 sayılı Sözleşmeye ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. Maddesine uygunluğu,

·         Kanuni açık bir zorunluluğa dayanıp dayanmadığı,

·         Demokratik bir toplumda gerekli olma koşullarını taşıyıp taşımadığı,

·         Talebin amacının hukuka uygun ve meşru olup olmadığı, bunun somut biçimde ortaya konup konamadığı, talep edilen veriler ile ulaşılmak istenen amacın örtüşüp örtüşmediği, belirtilen amaca ulaşmanın tek yolunun tarafınıza ait verilerin anonimleştirilmeden iletilmesi olup olmadığı unsurları yönünden değerlendirilecek, bu unsurların tamamını sağlamayan veri iletme talepleri yerine getirilmeyecektir.

Sayılan unsurların tamamını taşıyan bir veri talebi karşısında, tarafınıza ait verilerin iletilmesi zorunluluğu doğabilecektir.

Haklarınız

Verilerinize ilişkin, başta Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi (108 sayılı Avrupa Konseyi Sözleşmesi), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. Maddesi, Anayasa’nın 20. Maddesi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca:

·         Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenen verilerinizin kapsamını öğrenme,

·         Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi alma, bu verilere erişme ve bunlardan örnek alma,

·         Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını, Yurt içinde veya yurt dışında 3. Bir kişiye ya da kuruma aktarılıp aktarılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizde meydana gelen değişikliklerin verilerin paylaşıldığı kişi ya da kurumlara bildirilmesini isteme,

·         Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini, silinmesini, anonim hale getirilmesini, imha edilmesini isteme haklarınızın olduğunu,

·         Bu hakkınızı Mustafa Kemal Mah. 2127 Cad. 2126 Sk. No: 6/2 06530 Çankaya / Ankara adresimize bizzat ya da yazılı şekilde başvurmak suretiyle kullanabileceğinizi ya da kayıtlı e-posta adresi yoluyla yoihder@yahoo.com adresimize mail atarak kullanabileceğinizi önemle hatırlatırız.

Yukarıdaki metni okudum, anlam ve sonuçlarını anladım.

Kabul ediyorum.