YOIHD Üyeliği


Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden her hemşire derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla (mektup ya da elektronik posta ile) başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Bu üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Onursal üyeler isterlerse aidat verebilirler.

Türk vatandaşı olmayanların ayrıca ikamet haklarına sahip olması gerekir. Yabancı uyrukluların üyeliği 10 gün içinde valiliğe yazı ile bildirilir.


Banka Hesap Bilgileri

Hesap Adı: Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği
TC İş Bankası Emek Şubesi 4207-670719
IBAN: TR58 0006 4000 0014 2070 6707 19


Üye Kayıt Bilgi Formu

Online üyelik kaydınızı tamamladıktan sonra 2 adet vesikalık fotoğraf ve güncel bilgilerinizi içeren ıslak imzalı Üye Kayıt Bilgi Formu'nu; Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği, Mustafa Kemal Mahallesi 2129 Sokak 6/6 Meddata Plaza Çankaya/Ankara adresine iletmeniz gerekmektedir. Üye Kayıt Bilgi Formu'na aşağıdaki sekmeden ulaşabilirsiniz.

ÜYE KAYIT BİLGİ FORMU


ÜYELİK KOŞULLARI

Yeni Üye KaydıMinimum çözünürlük 320*240 olmalıdır.


Minimum çözünürlük 320*240 olmalıdır.


Minimum çözünürlük 320*240 olmalıdır.


En son mezun olunan okula ait diploma örneği veya okul çıkış belgesi. Resim dosyası yüklemek isterseniz minimum çözünürlük 320*240 olmalıdır. PDF formatında yükleme yapmak için maksimum 2MB büyüklüğünde dosya yükleyebilirsiniz.


Banka dekontu (Giriş ücreti olan 50 TL derneğe üyelik sırasında bir kez ödenecektir. Yıllık üye aidatı 100 TL’dir). Resim dosyası yüklemek isterseniz minimum çözünürlük 320*240 olmalıdır. PDF formatında yükleme yapmak için maksimum 2MB büyüklüğünde dosya yükleyebilirsiniz.